Regeling vervalt per 01-09-2024

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Maasgouw

Geldend van 17-11-2023 t/m 31-08-2024 met terugwerkende kracht vanaf 07-10-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Maasgouw
Citeertitel Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Maasgouw
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt per 1 september 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2023 07-10-2023 01-09-2024 nieuwe regeling

31-10-2023

gmb-2023-478719

Z/23/030558