Waterschapsverordening Waterschap Limburg

Geldend van 10-07-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Limburg
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Waterschapsverordening Waterschap Limburg
Citeertitel Waterschapsverordening Waterschap Limburg
Vastgesteld door Algemeen bestuur
Onderwerp Algemeen
Eigen onderwerp Water
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Ja
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.5 van de Omgevingswet

  2. artikel 22.14, eerste lid van de Omgevingswet

  3. artikel 7.3 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet

  4. artikel 7.20 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet

  5. artikel 7.25 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2024   wijziging

12-07-2024

Waterschapsblad 2024,15194

Onbekend
10-07-2024   25-07-2024 wijziging

27-06-2024

Waterschapsblad 2024,13769

Onbekend
14-06-2024   10-07-2024 wijziging

26-09-2023

Waterschapsblad 2024,11563

Onbekend
01-01-2024   14-06-2024 nieuwe regeling

26-09-2023

Waterschapsblad 2023,13829

Onbekend