Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten

Geldend van 23-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten
Citeertitel Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Selectiecriteria aanwijzing gemeentelijke monumenten Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2023 nieuwe regeling

10-10-2023

gmb-2023-450816

53290-2023