Regeling vervalt per 31-12-2024

Tijdelijke subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Lelystad 2023 – 2024

Geldend van 19-10-2023 t/m 30-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tijdelijke subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Lelystad 2023 – 2024
Citeertitel Tijdelijke subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Lelystad 2023-2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2023 31-12-2024 nieuwe regeling

10-10-2023

gmb-2023-444797

Onbekend.