Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 18 september 2023, kenmerk PZH-2023-834927596, tot vaststelling van het besluit tot aanwijzing van ambtenaren belast met heffing en invordering van provinciale belastingen (Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2023)

Geldend van 11-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 18 september 2023, kenmerk PZH-2023-834927596, tot vaststelling van het besluit tot aanwijzing van ambtenaren belast met heffing en invordering van provinciale belastingen (Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2023)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227a van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2023 nieuwe regeling

18-09-2023

prb-2023-11848

PZH-2023-834927596