Mandaatbesluit vertegenwoordiging in administratiefrechtelijke procedures in het kader van de uitvoering van de Participatiewet c.a., de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en het leerlingenvervoer

Geldend van 23-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit vertegenwoordiging in administratiefrechtelijke procedures in het kader van de uitvoering van de Participatiewet c.a., de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en het leerlingenvervoer
Citeertitel Mandaatbesluit vertegenwoordiging in administratiefrechtelijke procedures in het kader van de uitvoering van de Participatiewet c.a., de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en het leerlingenvervoer
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. Jeugdwet
  4. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2023 01-08-2023 nieuwe regeling

05-09-2023

gmb-2023-405387

Onbekend.