Besluit centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023

Geldend van 16-09-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard;

Gelet op het bepaalde in artikel N1 van de Kieswet;

besluit

Tot centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023.

Artikel 1 Centrale stemopneming

Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 voert het gemeentelijk stembureau centraal de stemopneming op kandidaat niveau uit voor de vaststelling van de verkiezingsuitslagen. De centrale stemopneming vindt plaats op 23 november 2023 in Sporthal Metro Rhoon, Stationsstraat 12, Albrandswaard.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad waar het wordt geplaatst en vervalt de dag na de dag dat de uitslag van genoemde verkiezingen onherroepelijk is.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023.

Ondertekening

05 september 2023

Het college van de gemeente Albrandswaard,

de secretaris,

mr. drs. Florus van der Linden

de burgemeester,

drs. Jolanda de Witte