Subsidieregeling Hemelwater vasthouden op eigen terrein in de gemeente Winterswijk 2023

Geldend van 13-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Winterswijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling Hemelwater vasthouden op eigen terrein in de gemeente Winterswijk 2023
Citeertitel Subsidieregeling Hemelwater vasthouden op eigen terrein in de gemeente Winterswijk 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-2023 nieuwe regeling

04-09-2023

gmb-2023-390843

Onbekend.