Regeling vervallen per 12-07-2024

Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023

Geldend van 01-09-2023 t/m 11-07-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023
Citeertitel Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2023 12-07-2024 nieuwe regeling

22-08-2023

gmb-2023-374235

14488995/1299726