Nota Grondbeleid Maashorst 2022

Geldend van 09-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota Grondbeleid Maashorst 2022
Citeertitel Nota Grondbeleid Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Nota Grondbeleid 2017 van de voormalige gemeente Uden en de Nota Grondbeleid 2019 van de voormalige gemeente Landerd. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2023 nieuwe regeling

24-11-2022

gmb-2023-349056

2856-2022