Verordening Winkeltijden gemeente Maashorst 2023

Geldend van 04-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Winkeltijden gemeente Maashorst 2023
Citeertitel Verordening Winkeltijden gemeente Maashorst 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Winkeltijden gemeente Uden 2020 en de Verordening Winkeltijden gemeente Landerd 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2023 nieuwe regeling

13-07-2023

gmb-2023-341485

Onbekend.