Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Terschelling

Geldend van 04-08-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Terschelling
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Terschelling
Citeertitel Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2023 gemeente Terschelling
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8a, eerste lid, van de Participatiewet
  2. artikel 8a, tweede lid, van de Participatiewet
  3. artikel 10b, vijfde lid, van de Participatiewet
  4. artikel 10b, zevende lid, van de Participatiewet
  5. artikel 36, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  6. artikel 36, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2021 gemeente Terschelling. Deze regeling vervangt de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2021 gemeente Terschelling.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2023 01-07-2023 nieuwe regeling

19-07-2023

gmb-2023-340625

Onbekend.