Strategisch Informatieoverleg gemeente Maashorst

Geldend van 03-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Strategisch Informatieoverleg gemeente Maashorst
Citeertitel Strategisch informatieoverleg gemeente Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheerregeling informatiebeheer gemeente Maashorst 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2023 nieuwe regeling

25-07-2023

gmb-2023-338180

14165-2023