Aanwijzingsbesluit behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst juli 2023

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst juli 2023
Citeertitel Aanwijzingsbesluit behorende bij de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst juli 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-36202 exb-2023-36203 exb-2023-36204 exb-2023-36205 exb-2023-36206 exb-2023-36207 exb-2023-36208 exb-2023-36209 exb-2023-36210 exb-2023-36211 exb-2023-36212 exb-2023-36213 exb-2023-36214

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2023 nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-324130

Onbekend.