Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Maashorst 2023

Geldend van 21-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Maashorst 2023
Citeertitel Beleidsregels bestuurlijke boete PW, IOAW en IOAZ gemeente Maashorst 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 18a van de Participatiewet
  2. artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  3. artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  4. artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels bestuurlijke boete 2017 gemeente Uden en de beleidsregels bestuurlijke boete 2016 Landerd. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2023 nieuwe regeling

12-06-2023

gmb-2023-320763

Onbekend.