Regeling tegemoetkoming zorgkosten gemeente Lopik 2023

Geldend van 21-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lopik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling tegemoetkoming zorgkosten gemeente Lopik 2023
Citeertitel Regeling tegemoetkoming zorgkosten gemeente Lopik 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling tegemoetkoming zorgkosten gemeente Lopik 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2023 nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-319977

Onbekend.