Privacybeleid 2023-2026 Gemeente Rucphen

Geldend van 18-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rucphen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Privacybeleid 2023-2026 Gemeente Rucphen
Citeertitel Privacybeleid gemeente Rucphen 2023 – 2026
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene verordening gegevensbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2023 Nieuw beleid

27-06-2023

gmb-2023-313344

Onbekend.