Beleidsregels verhaal van bijstand gemeente Maashorst 2023

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels verhaal van bijstand gemeente Maashorst 2023
Citeertitel Beleidsregels verhaal van bijstand gemeente Maashorst 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 61 van de Wet werk en bijstand
  2. artikel 62i van de Wet werk en bijstand
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregels verhaal van bijstand 2015 gemeente Uden en de beleidsregels verhaal van bijstand 2015 gemeente Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2023 nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-308746

Onbekend.