Uitvoeringsregels uitwegen gemeente Maashorst 2023

Geldend van 14-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregels uitwegen gemeente Maashorst 2023
Citeertitel Uitvoeringsregels uitwegen gemeente Maashorst 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2023 nieuwe regeling

27-06-2023

gmb-2023-308051

42637-2023