Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Maashorst 2023

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Maashorst 2023
Citeertitel Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Maashorst 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 18b van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Wet Taaleis 2016 gemeente Uden en de Beleidsregels Wet Taaleis 2016 Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2023 nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-305450

Onbekend.