Verordening raadscommissie Westerwolde 2023

Geldend van 13-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerwolde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening raadscommissie Westerwolde 2023
Citeertitel Verordening op de raadscommissie Westerwolde 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 82 van de Gemeentewet
  2. Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de raadscommissie Westerwolde 2023, zoals vastgesteld in de raadsvergadering 2 november 2022. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2023 nieuwe regeling

28-06-2023

gmb-2023-304341

Nummer 9