Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Geldend van 11-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio IJsselland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2023 nieuwe regeling

20-04-2023

bgr-2023-700

Onbekend.