Leidraad Heffing Valkenburg aan de Geul 2023

Geldend van 11-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Leidraad Heffing Valkenburg aan de Geul 2023
Citeertitel Leidraad Heffing Valkenburg aan de Geul 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 7, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 29 van de Invorderingswet 1990
 7. artikel 31 van de Invorderingswet 1990
 8. artikel 160 van de Gemeentewet
 9. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 11. artikel 231 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2023 Nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-300267

Onbekend.