Subsidieregeling verhuispremie gemeente Nieuwegein 2023

Geldend van 21-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling verhuispremie gemeente Nieuwegein 2023
Citeertitel Subsidieregeling verhuispremie gemeente Nieuwegein 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Subsidieverordening Nieuwegein 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2024 bijlage 1

27-02-2024

gmb-2024-123900

Onbekend.
01-09-2023 21-03-2024 nieuwe regeling

27-06-2023

gmb-2023-297448

Onbekend.