Inkoop- en aanbestedingsrichtlijn voor Recreatieschap Spaarnwoude

Geldend van 04-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Spaarnwoude
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsrichtlijn voor Recreatieschap Spaarnwoude
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Spaarnwoude 2023
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude
  2. Organisatieverordening recreatieschap Spaarnwoude
  3. Aanbestedingswet 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Spaarnwoude 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2023 nieuwe regeling

11-05-2023

bgr-2023-649

2023/ABSPW03