Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam over het gebruik van de sluitingsbevoegdheid van woningen en lokalen als bedoeld in artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid gemeente Edam-Volendam)

Geldend van 30-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam over het gebruik van de sluitingsbevoegdheid van woningen en lokalen als bedoeld in artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid gemeente Edam-Volendam)
Citeertitel Damoclesbeleid gemeente Edam-Volendam
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 13b van de Opiumwet
  2. artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 2:41 van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels toepassen bestuursrechtelijke sancties artikel 13b Opiumwet Edam-Volendam van 16 mei 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2023 nieuwe regeling

15-06-2023

gmb-2023-284957

Z23126343/D-ADV-23279072