Subsidieregeling Dierenvoedselbank 2024 tot en met 2027

Geldend van 26-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Dierenvoedselbank 2024 tot en met 2027
Citeertitel Subsidieregeling Dierenvoedselbank 2024 tot en met 2027
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, milieu, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Roosendaal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Subsidieregeling Dierenvoedselbank 2023 tot en met 2026, vastgesteld op 27 september 2022 en sindsdien gewijzigd op 28 november 2022, wordt ingetrokken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2023 Nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-275381

723800