Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Maashorst

Geldend van 23-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Maashorst
Citeertitel Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Maashorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8b van de Participatiewet
  2. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Landerd. Deze regeling vervangt de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Uden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2023 nieuwe regeling

08-06-2023

gmb-2023-268271

16172-2023