Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2023

Geldend van 17-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiedam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2023
Citeertitel Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten Schiedam 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Schiedam 2017 (ASV 2017)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2023 nieuwe regeling

23-05-2023

gmb-2023-257723

23BIJ00593