Besluit vervanging van fysieke clientdossiers sociale zaken voormalige gemeente Landerd | periode 1994 – 2020

Geldend van 15-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit vervanging van fysieke clientdossiers sociale zaken voormalige gemeente Landerd | periode 1994 – 2020

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maashorst:

Gelet op:

  • Artikel 7 van de Archiefwet 1995

Besluiten het volgende vast te stellen:

Artikel 1

De 275 dossiers Participatiewet en 963 dossiers WMO van de voormalige gemeente Landerd die deel uitmaken van de werkprocessen van de gemeente zijn vervangen door digitale reproducties (scans) zoals omschreven in het “Handboek van Vervanging van fysieke clientdossiers sociale zaken voormalige gemeente Landerd | periode 1994 – 2020” Maashorst 2022.

Artikel 2

Dit besluit treedt, met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2020

Artikel 3

Dit besluit kan aangehaald worden als “Besluit vervanging van fysieke clientdossiers sociale zaken voormalige gemeente Landerd | periode 1994 – 2020”

Ondertekening

Uden, 2 maart 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst

De secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

De burgemeester,

M.J.D. Donders – de Leest (wnd)