Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 30 mei 2023, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor het opzetten van een Brabants Migratie Informatie Punt om de benodigde informatievoorziening, advisering en dienstverlening voor arbeidsmigranten te verbeteren (Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt Noord-Brabant)

Geldend van 07-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 30 mei 2023, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor het opzetten van een Brabants Migratie Informatie Punt om de benodigde informatievoorziening, advisering en dienstverlening voor arbeidsmigranten te verbeteren (Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt Noord-Brabant)
Citeertitel Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2023 nieuwe regeling

30-05-2023

prb-2023-6299

C2315896/5269451