Regeling vervallen per 29-11-2023

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in de hoedanigheid van beheerautoriteit voor het programma EFRO Zuid-Nederland 2021-2027 houdende regels omtrent financiële correcties programma EFRO Zuid-Nederland 2021-2027 (Beleidsregels financiële correcties OPZuid 2021-2027)

Geldend van 03-06-2023 t/m 28-11-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in de hoedanigheid van beheerautoriteit voor het programma EFRO Zuid-Nederland 2021-2027 houdende regels omtrent financiële correcties programma EFRO Zuid-Nederland 2021-2027 (Beleidsregels financiële correcties OPZuid 2021-2027)
Citeertitel Beleidsregels categoriseringstabel financiële correcties OPZuid 2021-2027
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023 29-11-2023 nieuwe regeling

23-05-2023

prb-2023-6165

C2315256/5259917