Regeling vervallen per 06-01-2024

Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023

Geldend van 07-06-2023 t/m 05-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023
Citeertitel : Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2023 06-01-2024 nieuwe regeling

17-04-2023

gmb-2023-230819

Onbekend.