Beleidskader woningsplitsingen, transformatie gebouwen naar wonen en andere wooninitiatieven

Geldend van 26-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidskader woningsplitsingen, transformatie gebouwen naar wonen en andere wooninitiatieven
Citeertitel Beleidskader woningsplitsingen, transformatie gebouwen naar wonen en andere wooninitiatieven
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2023 nieuwe regeling

16-05-2023

gmb-2023-228439

1969131072