Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Mook en Middelaar 2023

Geldend van 01-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Mook en Middelaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Mook en Middelaar 2023
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Mook en Middelaar 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2023 01-01-2023 Nieuwe regeling

28-03-2023

gmb-2023-228012

Onbekend.