Omgevingsplan gemeente Bronckhorst

Bij deze regeling horen andere regelingen die er juridisch onderdeel van zijn, zie het overzicht andere regelingen bij de wetstechnische informatie.

Geldend van 02-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Omgevingsplan gemeente Bronckhorst
Citeertitel
Vastgesteld door College van burgemeester en wethouders
Onderwerp Algemeen, Volkshuisvesting en woningbouw, Milieu, Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Recreatie, Wonen, Geluid, Evenementen, Bouwen en verbouwen, Water, Horeca, Bestuursrecht, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening, Ruimte en infrastructuur, Cultureel erfgoed, Natuur- en landschapsbeheer
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Ja
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding 01-01-2024 is vastgesteld in Staatsblad 2023, 113 met datum ondertekening 05-04-2023.

Overzicht andere regelingen die juridisch onderdeel zijn van deze hoofdregeling In het begin van de tekst van onderstaande andere regelingen is de relatie met de hoofdregeling te vinden

Bekendmaking Datum inwerkingtreding Regeling
08-12-2023
Staatscourant 2023,35432
01-01-2024 Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra
15-11-2023
Provinciaal blad 2023,14951
01-01-2024 Voorbeschermingsregels grondwaterkwaliteit - gemeente Bronckhorst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-2024   wijziging

21-12-2023

Gemeenteblad 2023,558725

Onbekend
01-01-2024   02-01-2024 wijziging

03-05-2022

Staatsblad 2022, 181

Onbekend
wijziging

26-04-2022

Staatsblad 2022, 172

Onbekend
wijziging

27-11-2020

Staatsblad 2021, 98

Onbekend
wijziging

09-12-2020

Staatsblad 2020, 557

Onbekend
nieuwe regeling

16-09-2020

Staatsblad 2020, 400

Onbekend