Omgevingsplan gemeente Borger-Odoorn

Bij deze regeling horen andere regelingen die er juridisch onderdeel van zijn, zie het overzicht andere regelingen bij de wetstechnische informatie.

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Omgevingsplan gemeente Borger-Odoorn
Citeertitel Omgevingsplan gemeente Borger-Odoorn
Vastgesteld door Gemeenteraad
Onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw, Milieu, Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, Algemeen
Eigen onderwerp Wonen, Natuur en milieu, Ruimte en infrastructuur, Bouwen en verbouwen, Ruimtelijke ordening, Geluid, Water, Cultureel erfgoed, Horeca, Recreatie, Evenementen, Natuur- en landschapsbeheer, Bestuursrecht
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Ja
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.4 van de Omgevingswet

  2. artikel 22.2, lid 1 van de Omgevingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht andere regelingen die juridisch onderdeel zijn van deze hoofdregeling In het begin van de tekst van onderstaande andere regelingen is de relatie met de hoofdregeling te vinden

Bekendmaking Datum inwerkingtreding Regeling
03-04-2024
Provinciaal blad 2024,8929
20-06-2024 Voorbereidingsbesluit Geitenhouderij - gemeente Borger-Odoorn
08-12-2023
Staatscourant 2023,35432
01-01-2024 Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra
14-12-2022
Provinciaal blad 2023,15622
01-01-2024 Voorbereidingsbesluit Ammoniak en Veehouderij - gemeente Borger-Odoorn
14-12-2022
Provinciaal blad 2023,15623
01-01-2024 Wijziging annotaties voorbereidingsbesluit Monumenten - Gemeente Borger-Odoorn

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel