Regeling vervallen per 01-01-2024

Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bonaire
Organisatietype CaribischOpenbaarLichaam
Officiƫle naam regeling Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire
Citeertitel Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire
Vastgesteld door Bestuurscollege
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen Eilandsbesluit

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire
  2. Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 artikel 2, 33, 36, bijlage

17-11-2022

A.B. 2022 No. 22

Onbekend.