Beleid Wet politiegegevens (Wpg) gemeente Woensdrecht 2023

Geldend van 16-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Woensdrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid Wet politiegegevens (Wpg) gemeente Woensdrecht 2023
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Beleid Wet politiegegevens (Wpg) gemeente Woensdrecht 2023
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet politiegegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2023 Beleid Wet politiegegevens (Wpg) gemeente Woensdrecht 2023

16-05-2023

gmb-2023-219942

Onbekend.