Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoeding gemeente Brummen

Geldend van 25-06-2003 t/m 23-09-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2003

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoeding gemeente Brummen
Citeertitel Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoeding gemeente Brummen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij ingang van deze regeling vervalt de regeling 'Verordening geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties’ d.d. 27 januari 1972 en sindsdien gewijzigd op 16 december 1981'

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2003 01-06-2003 24-09-2020 nieuwe regeling

24-06-2003

Onbekend

Onbekend