Subsidieregeling Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Welzijn en Integratie gemeente Epe 2023

Geldend van 17-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Epe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Welzijn en Integratie gemeente Epe 2023
Citeertitel Subsidieregeling Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Welzijn en Integratie gemeente Epe 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Subsidieregeling Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Welzijn en Integratie gemeente Epe 2023
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Subsidieregeling Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Welzijn en Integratie gemeente Epe 2023

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2023 nieuwe subsidieregeling

09-05-2023

gmb-2023-213642

805279