Regeling Registratie Sloopmeters gemeente Rijssen-Holten

Geldend van 09-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Rijssen-Holten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling Registratie Sloopmeters gemeente Rijssen-Holten
Citeertitel Regeling Registratie Sloopmeters gemeente Rijssen-Holten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2023 22-12-2017 nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2023-199261

D2017056215