Mandaatbesluit Kloosterweg 36 Gemeente Valkenburg aan de Geul

Geldend van 04-05-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Kloosterweg 36 Gemeente Valkenburg aan de Geul

Mandaatbesluit Kloosterweg 36

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Gelet op de Gemeentewet alsmede de Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022;

BESLUIT:

De volgende bevoegdheid te mandateren aan de burgemeester:

  • a.

    De handhaving van de Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022 op het adres Kloosterweg 36 te Valkenburg.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 25 april 2023

Het College van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester FORMTEXT