Marktverordening Weert 2023

Geldend van 03-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Weert
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Marktverordening Weert 2023
Citeertitel Marktverordening Weert 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Marktverordening voor de gemeente Weert, zoals vastgesteld op 12 december 2012.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2023 nieuwe regeling

19-04-2023

gmb-2023-191522

DJ-1946779