Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2023

Geldend van 02-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Laarbeek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2023
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek 2020, evenals de Eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening Laarbeek 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2023 nieuwe regeling

09-02-2023

gmb-2023-189305

3025-2022