Beleidsregels toepassing Wet Bibob gemeente Lelystad 2023

Geldend van 04-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels toepassing Wet Bibob gemeente Lelystad 2023
Citeertitel Beleidsregels toepassing Wet Bibob gemeente Lelystad 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Wet op de kansspelen
 4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 5. Huisvestingswet 2014
 6. Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2021
 7. Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021
 8. verordening Winkeltijden Lelystad
 9. Algemene Subsidieverordening Lelystad
 10. Jeugdwet
 11. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 12. Aanbestedingswet 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Lelystad 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2023 nieuwe regeling

18-04-2023

gmb-2023-181580

Onbekend.