Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Heerenveen 2022

Geldend van 27-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 16-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerenveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Heerenveen 2022
Citeertitel Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Heerenveen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 95, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 95, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 98 van de Gemeentewet
 4. artikel 99 van de Gemeentewet
 5. artikel 3.1.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 6. artikel 3.1.3, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 7. artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 8. artikel 3.1.8, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 9. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 10. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 11. artikel 3.4.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 12. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 13. artikel 96, eerste lid, van de Gemeentewet
 14. artikel 96, tweede lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2023 16-03-2022 nieuwe regeling

19-12-2022

gmb-2023-180106

Onbekend.