Regeling vervalt per 01-01-2026

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen Roermond 2023

Geldend van 26-04-2023 t/m 31-12-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Roermond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen Roermond 2023
Citeertitel Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen Roermond 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Roermond 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2023 01-01-2026 nieuwe regeling

14-02-2023

gmb-2023-175305

17237-9202