Beleidsregel Individuele Studietoeslag gemeente Oldebroek

Geldend van 20-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldebroek
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Individuele Studietoeslag gemeente Oldebroek
Citeertitel Beleidsregel Individuele Studietoeslag gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 36b van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2023 01-04-2022 nieuwe regeling

11-04-2023

gmb-2023-166664

1091031