Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Energiebesparende en Verduurzamingsmaatregelen

Geldend van 15-04-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Energiebesparende en Verduurzamingsmaatregelen
Citeertitel Subsidieregeling Energiebesparende en Verduurzamingsmaatregelen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

04-04-2023

gmb-2023-164894

Onbekend.